Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur
brabant-c-00-streep_rood3

Initiatiefnemers helpen hun droom waar te maken, op basis van een goed onderbouwd plan

brabant-c-00-grotepijl_rood
Een publieke financier met tevens de opdracht financiering van kunst en cultuur te vernieuwen. Een vernieuwing met als doel de kunst en cultuur initiatieven minder afhankelijk te maken van overheidsfinanciering.

Investeren in kunst en cultuur is niet meer vanzelfsprekend. De middelen zijn beperkt bij zowel publieke als private financiers en dus is de afwegingsdruk groot. Een goed plan is een voorwaarde om in aanmerking te komen. Initiatiefnemers moeten zich ondernemend tonen, een uitstekend plan hebben en betalers en financiers aan zich weten te binden. Brabant C wil partner zijn van zulke initiatiefnemers.

De culturele en artistieke kwaliteit van het initiatief vormt de basis, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast is goed ondernemerschap cruciaal: reageren op een behoefte of een behoefte creëren, zicht op stakeholders, een goed businessplan, weten hoe een initiatief te vermarkten en een aanstekelijke drive.

De kwaliteit van het initiatief vormt de basis, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap.

Brabant C investeert in cultuur uit de hele provincie. Van Helmond tot Bergen op Zoom, van Zundert tot Veghel.

Naast culturele kwaliteit en ondernemerschap zal iedere financier specifieke doelen stellen, gekoppeld aan zijn eigen missie en doelen. Voor Brabant C is dat duurzame versterking van het cultuursysteem van Brabant. Een initiatief mag niet vluchtig zijn, maar moet een bijdrage leveren aan het cultuurklimaat in Brabant.

Brabant C investeert in projecten van nationaal en internationaal niveau die passen bij het Brabants profiel; innovatief, onderzoekend en verbonden aan maatschappelijke vraagstukken. Een goed bij Brabant C passend plan draagt tevens bij aan de vrijetijdseconomie en heeft een sterke visie op talentontwikkeling.

Brabant C maakt kunst- en cultuur van (inter)nationaal niveau in Brabant mogelijk

brabant-c-00-streep_rood3

Brabant C is opgericht door de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft een duidelijke opdracht meegegeven met een missie, doelen en een investeringskader.

Missie

Het Brabant C Fonds versterkt en vergroot het kunst- en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. Brabant C versterkt het cultuursysteem van Brabant en draagt bij aan vernieuwing van financiering in cultuur.

Doelen

  • Beeldbepalende, toonaangevende kunst- en cultuurprojecten met nationale en internationale kwaliteit komen tot stand
  • Het Brabants cultuursysteem ontwikkelt mede door deze cultuurprojecten van kwetsbaar naar vitaal
  • (Inter)nationale kunst- en cultuurprojecten worden in Brabant op een ondernemende wijze benaderd en gefinancierd
  • Kunst- en cultuurprojecten van (inter)nationaal niveau steunen in Brabant op samenwerkende partijen uit de community: initiatiefnemers, bedrijven, instellingen en gemeenten
  • Cultuur in Brabant onderscheidt zich door haar onderzoekende en innovatieve karakter, passend bij het profiel van de regio.

 

Investeringskaders

  • Brabant C richt zich op initiatieven met een begroting van
    minimaal € 83.000
  • Brabant C financiert maximaal 30% van een project
  • Brabant C financiert geen reguliere exploitatie
Een stap vooruit

In 2017 is in opdracht van de provincie Noord-Brabant een evaluatie uitgevoerd over de provinciale investeringsfondsen, waaronder Brabant C. De uitkomst van deze evaluatie is positief, de genoemde verbeterpunten zijn opgepakt en verwerkt in het businessplan 2018-2021.

In 2017 zijn diverse voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2018 te starten met een nieuwe visie en werkwijze die focust op investeren in topprojecten van internationaal niveau en vernieuwing van cultuurfinanciering.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up